OSO Line
Etkili Çözümler
için gücümüzü birleştirdik ...
OSO Line

» HakkımızdaBir önceki sayfaya dön

O S O   L IN E   O R T A K   S A T I N   A L M A   O R G A N İ Z A S Y O N U   A . Ş .

 

K U R U L U Ş   A M A C I

Türk imalat sektöründe, girdi maliyetlerinin yüksekliği temel sorunlardan biridir.

OSO A.Ş. bu soruna çözüm üretmek amacıyla; T.C. Başbakanlık Orta Anadolu Makine İhracatçılar Birliği üyelerinin katılımı ve desteği ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın pilot projesi olarak, OAİB Makine ve Aksamları İhracatçı Birliği tarafından 2005 yılında kurulan, 115 ortaklı bir organizasyondur.

OSO A.Ş., üreticilerin satın alma departmanlarını tek bir merkezde toplayarak, elde ettiği pazarlık gücü ile; girdi maliyetlerini minimize edecek, bir aracı görevi üstlenmektedir.

OSO A.Ş., üreticilerin satın alma departmanlarını tek bir merkezde toplayarak, elde ettiği pazarlık gücü ile; girdi maliyetlerini minimize edecek, bir aracı görevi üstlenmektedir.

 

M İ S Y O N U M U Z
Yenilikçi, dinamik, öncü bir yaklaşım içerisinde ve paydaşlarıyla etkili iletişim ortamında; ölçek etkinliğini yaratmış, güçlü global bir ticari yapı ile sanayiciye hizmet etmektir.

 

V İ Z Y O N U M U Z
Türk sanayicisinin; global arenada sürdürülebilir rekabet gücünü destekleyen, saygın ve lider bir organizasyon olmaktır.

 

S İ Z E   S U N D U Ğ U M U Z   A V A N T A J LAR

 Girdi maliyetlerinde, ortalama % 1 5   -   % 4 0  oranında düşüş sağlanır.
 Fiyatlar ve indirim oranları; anlaşma süresince S A B İ T   T U T U L U R .
 Ürün tedariği; M İ N İ M U M   F İ Y A T  T A ve Y Ü K S E K   K A L İ T E D E   sağlanır.
 Alıcının; İ S T E N İ L E N   Ö Z E L L İ K T E   V E   M İ K T A R D A  ürüne, ulaşması sağlanır.
 Uzun süreli, K A L İ T E   V E   K A Z A N Ç   K A Z A N I M I  sağlanır.
Ortak,Üye ve Tedarikçi arasında SİNERJİ sağlanır.